AČRA MK

AČRA MK

Zkratkou AČRA MK se označuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. AČRA MK byla založena v roce 1992 a je nejstarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingové komunikace v České republice. Asociace je také dlouholetým členem Rady pro reklamu, v níž má zastoupení i v Arbitrážní komisi.

AČRA MK - její cíle a činnost

Cílem Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace je zvyšování profesionální úrovně reklamy v tuzemsku a dalších činností v rámci marketingové komunikace. Činnost AČRA MK je zaměřena na koordinaci a zastupování společných zájmů členů asociace v rámci jejich podnikatelské činnosti, navazování spolupráce s obdobně zaměřenými institucemi, poskytování odborných informací, poradenských a dalších služeb, prosazování co nejvyšší profesionality členů asociace i budování příznivé image reklamy u české veřejnosti.

AČRA MK na svých webových stránkách uvádí, že členství v asociaci přináší jednotlivým agenturám řadu výhod, které jim pomáhají urychlovat vlastní rozvoj a upevňovat pozici na trhu, v němž je velké konkurenční prostředí. Mezi výhody řadí kooperaci a výměnu informací mezi jednotlivými marketingovými odborníky či firmami, možnost vzdělávání a získávání know-how v oboru reklamní a marketingové komunikace, publicitu a nové kontakty.

Na webových stránkách Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace lze také vyhledat jednotlivé reklamní, marketingové a mediální agentury, které jsou členy AČRA MK, a to například podle poskytovaných služeb.